Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-14 14:49:39 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:47:38 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:44:58 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:43:40 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:42:55 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:41:35 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:39:25 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 12:39:57 Akty prawne obowiązujące / metoda oraz stawka za odpady komunalne - od 1 lutego 2019 roku Dorota Tomczyk Publikacja artykułu
2019-01-14 12:38:28 Akty prawne obowiązujące / Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn Dorota Tomczyk Publikacja artykułu
2019-01-14 12:37:45 Gospodarka odpadami komunalnymi / Stawki opłat za odpady komunalne w 2019r. Dorota Tomczyk Edycja artykułu