Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 09:10:55 Ogłoszone / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Cekcynie. Kamila Malinowska Edycja artykułu
2019-01-18 09:09:32 Plan zamówień publicznych / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku Kamila Malinowska Publikacja artykułu
2019-01-15 12:33:43 Aktualności / Harmonogram zebrań wiejskich wyborczych - wiosna 2019 rok Ilona Lesikowska Publikacja artykułu
2019-01-14 14:59:09 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:57:10 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:56:12 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:55:03 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:53:01 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:52:00 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:50:32 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:49:39 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:47:38 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:44:58 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:43:40 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:42:55 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:41:35 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 14:39:25 2019 / Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku. Justyna Wilkiewicz Publikacja artykułu
2019-01-14 12:39:57 Akty prawne obowiązujące / metoda oraz stawka za odpady komunalne - od 1 lutego 2019 roku Dorota Tomczyk Publikacja artykułu
2019-01-14 12:38:28 Akty prawne obowiązujące / Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn Dorota Tomczyk Publikacja artykułu
2019-01-14 12:37:45 Gospodarka odpadami komunalnymi / Stawki opłat za odpady komunalne w 2019r. Dorota Tomczyk Edycja artykułu
2019-01-14 12:34:18 Gospodarka odpadami komunalnymi / Stawki opłat za odpady komunalne w 2019r. Dorota Tomczyk Edycja artykułu
2019-01-14 10:22:35 Ogłoszone / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Cekcynie. Kamila Malinowska Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników