Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-19 11:02:51 Zamówienia do 30 tys. / Wykonanie analizy ryzyka dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek i Wielkie Budziska Jarosław Sulanowski Edycja artykułu
2018-09-19 10:55:07 Zamówienia do 30 tys. / Wykonanie analizy ryzyka dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek i Wielkie Budziska Jarosław Sulanowski Publikacja artykułu
2018-09-19 09:15:42 2018 / Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2019 rok Anna Emmert Publikacja artykułu
2018-09-19 09:11:55 2018 / Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Cekcynie wyłącznie w formie elektronicznej Anna Emmert Publikacja artykułu
2018-09-19 09:07:57 2018 / Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Anna Emmert Publikacja artykułu
2018-09-19 08:53:57 2018 / Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Cekcyn liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Anna Emmert Publikacja artykułu
2018-09-19 08:48:49 2018 / Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze do spraw utrzymania dróg i gosporadki mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Cekcynie Anna Emmert Publikacja artykułu
2018-09-18 13:38:12 Petycje / Rejestr petycji 2018 Anna Emmert Edycja artykułu
2018-09-18 11:38:53 Wybory Samorządowe 2018 / UCHWAŁA NR 4/2018 w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Anna Emmert Publikacja artykułu
2018-09-18 11:37:48 Rozstrzygnięte / Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni, zjazdów oraz wykonanie studni chłonnych w miejscowości Ostrowo. Kamila Malinowska Edycja artykułu