Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-19 12:33:30 Unieważnione / Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Wodnej w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn. Kamila Malinowska Edycja artykułu
2018-07-19 12:17:13 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej / Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Administrator Urzedu Edycja artykułu
2018-07-19 11:56:49 Ogłoszone / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Wodnej w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn. Kamila Malinowska Edycja artykułu
2018-07-19 11:55:48 Aktualności / Zapytanie cenowe FZ.042.2.2018 Justyna Wilkiewicz Edycja artykułu
2018-07-19 11:44:09 Ogłoszone / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Wodnej w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn. Kamila Malinowska Publikacja artykułu
2018-07-19 10:03:58 Ogłoszone / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbudowa drogi gminnej 010305C Zielonka - Małe Gacno, od km 0+000 do km 2+800. Kamila Malinowska Edycja artykułu
2018-07-19 09:57:12 Ogłoszone / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbudowa drogi gminnej 010305C Zielonka - Małe Gacno, od km 0+000 do km 2+800. Kamila Malinowska Publikacja artykułu
2018-07-18 14:44:11 Petycje / Rejestr petycji 2018 Anna Emmert Edycja artykułu
2018-07-18 13:24:15 Zamówienia do 30 tys. / Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Cekcyn w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości”. Kamila Malinowska Publikacja artykułu
2018-07-16 12:12:17 2017 / Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Anna Emmert Edycja artykułu