Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej 1026C na odcinku Cekcyn-Rudzki Most"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej 1026C na odcinku Cekcyn-Rudzki Most"
2011-10-05 15:34:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przełożeniu odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/200 MOP 5,5 relacji Świecie Tuchola wraz z układem zasuw w m. Piła - Młyn.

2016-02-17 12:22:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w miejscowości Zamarte, gmina Cekcyn

2015-08-05 09:09:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obudów studziennych dla studni n 2 i 3 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w miejscowości Wielkie Budziska, działka nr 77/2.

2016-10-06 12:38:05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie

2015-12-01 15:18:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą”

2015-12-01 16:23:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola".

2017-09-06 14:27:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi pożarowej Nr 1 w obrębie Wierzchlas w Nadleśnictwie Zamrzenica".

2017-07-25 16:40:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą na działce nr 323 obręb 0007 - Nowy Sumin".

2018-08-09 13:13:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-04-04 12:22:32