Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
NABÓR DORADCY ZAWODOWEGO DO PROJEKTU „STOP BEZROBOCIU”

 
2014-03-18 12:45:27
" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w miejscowościach Lubińsk, Brzozie wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz rurociągiem kablowym relacji Cekcyn - Brzozie".

 
2009-12-21 11:07:38
ZMIANA TERMINU WYWOZU POJEMNIKÓW -PK TUCHOLA

 
2013-06-07 10:51:36
Zmiana cen wody i ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Cekcyn

Zmiana cen wody i ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Cekcyn
2010-12-30 08:06:54
Zmarł druh Bernard Grugel – Komendant Gminny Związku OSP RP w Cekcynie, wieloletni Radny Gminy Cekcyn

2016-04-12 08:36:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-09-25 15:55:25
Zawiadomienie o przystąpieniu Gminy Cekcyn do opracowania projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociągowej.

Zawiadomienie o przystąpieniu Gminy Cekcyn do opracowania projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociągowej.
2007-10-24 10:23:00
ZAWIADOMIENIE o I Sesji VII kadencji Rady Gminy Cekcyn

 
2014-11-27 08:05:47
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Cekcyn liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Cekcyn liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
2009-03-30 12:46:36
Zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009-05-13 10:15:05