Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyszukiwanie kart w Wykazie


Wyszukiwanie kart w Wykazie - link
2013-07-24 12:48:09
Ogłoszenie

Wójt Gminy Cekcyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cekcyn na lata 2016-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

2016-06-30 14:16:14