Informacja o przedsięwzięciu pod nazwą "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Cekcyn w 2108 roku." 

 

 

logo

Urząd Gminy Cekcyn informuje, że w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r., na terenie naszej gminy realizowane było zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Cekcyn w 2018 roku." Przedmiotowe zadanie realizowane było w ramach Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Toruniu "EKO-piec".

Beneficjentami końcowymi było 10 mieszkańców naszej gminy. W ramach zadania dokonano wymiany 10 szt. źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi /drewno, węgiel/ na nowe proekologiczne źródła ciepła spełniające obecnie obowiązujące normy /kotły gazowe,  kotły na pellet, kotły na ekogroszek/.

Na powyższe zadanie Gmina Cekcyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu. Uzyskanie przedmiotowej dotacji wiązało się z przekazaniem, z budżetu Gminy Cekcyn tożsamej kwoty tj. 20.000,00 zł, na realizację w/w zadania.

Pozostała kwota niezbędna do realizacji zadania stanowiła wkład własny beneficjentów końcowych /mieszkańców/.

Całkowita wartość zadania wyniosła 127.036,42 zł.

 


Liczba odwiedzin : 28
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Bona
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Bona
Czas wytworzenia: 2018-11-29 09:38:39
Czas publikacji: 2018-11-29 10:00:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak