Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

2019-01-08 13:19:03
Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie zmian budżetu gminy

2019-01-08 13:17:15
Zarządzenie nr 85/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w gminie Cekcyn

2019-01-08 13:08:24
Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku

2019-01-08 13:01:09
Zarządzenie nr 83/2018 w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego plaży oraz Amfiteatru w Cekcynie

2019-01-08 12:57:18
Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w Gminie Cekcyn w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w 2017

2019-01-08 12:53:05
Zarządzenie nr 81/2018 w sprawie zmian budżetu gminy

2019-01-08 12:50:44
Zarządzenie nr 80/2018 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Cekcyn uczęszczających do publicznego przedszkola albo oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cekcyn

2019-01-08 12:33:59
Zarządzenie nr 79/2018 w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cekcynie

2019-01-08 12:29:52
Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie zmian budżetu gminy

2018-12-10 08:25:47