Informacja w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

 

 

 

23 września 2015 r. Rada Gminy Cekcyn podjęła Uchwałę Nr VIII/66/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Z 2015 r., poz. 2924). Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr XIV/137/16 Rada Gminy Cekcyn znowelizowała niektóre zapisy w powołanej na wstępie uchwale.

Na mocy uchwał zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte pod takie budynki lub ich części, stanowiące własność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Cekcyn jak i stanowiących własność przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Cekcyn. Zwolnienie w wysokości do 50% należnego podatku na okres 1 roku przysługuje z tytułu zwiększenia zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w porównaniu do okresu od 24 do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Liczba zatrudnionych liczona jest jako średnioroczna w poszczególnych okresach. Do stanu zatrudnienia nie wlicza się uczniów.

Drugą kategorią zwolnień, które określają powyższe uchwały dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków, a także rozbudowanych budynków istniejących oraz gruntów zajętych pod takie budynki, stanowiące własność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Cekcyn, jak i stanowiących własność przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Cekcyn. Ulga ta wynosi 100% należnego podatku i jest udzielana na okres 5 lat, który liczony jest od dnia wydania decyzji przez Wójta Gminy Cekcyn.

Podstawą przyznania ww. ulg jest złożenie pisemnego wniosku przez podatnika wraz z wymaganymi dokumentami, które zostały określone w § 4 ust. 2 cytowanej uchwały. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Cekcynie pok. 14 lub telefonicznie pod nr (52) 3347562.

 

 

Załączniki

Uchwała de minimis.pdf

Data: 2016-05-12 10:40:06 Rozmiar: 397.03k Format: .pdf Pobierz

Formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf

Data: 2016-05-12 12:38:38 Rozmiar: 154.31k Format: .pdf Pobierz

Objasnienia_do_formularza.doc

Data: 2016-05-12 12:38:38 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 481
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Wiesław Kwaśniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesław Kwaśniewski
Czas wytworzenia: 2016-05-12 10:25:08
Czas publikacji: 2016-05-12 12:38:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak