Zastępca Wójta Gminy 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Cekcyn

Monika Szczęsna

tel. (052) 33 47 555

e-mail: informacja@cekcyn.pl

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy:
1. Wykonywanie zadań w czasie i zakresie ustalonym na podstawie odrębnych zarządzeń i upoważnień Wójta.
2. Współpraca za Skarbnikiem w przygotowywaniu i realizacji budżetu w zakresie realizowanych zadań.
3. Współdziałanie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych m.in. Strategii Rozwoju Gminy i Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego.
4. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez:
1) instytucje kultury,
2) doradcę do spraw turystyki i promocji,
3) animatora sportu.
5. Monitorowanie możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.
6. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.

 

 

Załączniki

zakres zadań i kompetencji Zastępcy Wójta Gminy.pdf

Data: 2016-02-16 13:13:42 Rozmiar: 46.65k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Gackowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2016-02-16 13:12:49
Czas publikacji: 2016-04-06 13:48:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak