Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą"

2016-03-22 08:30:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie".

2016-03-01 10:58:30
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie

2016-02-23 16:35:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przełożeniu odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/200 MOP 5,5 relacji Świecie Tuchola wraz z układem zasuw w m. Piła - Młyn.

2016-02-17 12:22:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą”

2015-12-01 16:23:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie

2015-12-01 15:18:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w miejscowości Zamarte, gmina Cekcyn

2015-11-25 08:32:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w miejscowości Zamarte, gmina Cekcyn

2015-08-05 09:09:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny gm. Cekcyn

2015-07-03 10:17:46
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w mijscowościach Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny gm. Cekcyn.

2015-06-08 13:19:52