Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie".

2016-06-23 14:07:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030 C i 1031 C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie".

2016-06-01 13:41:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030 C i 1031 C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie:.

2016-06-01 13:37:08
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukurą".

2016-05-30 11:48:27
Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-05-30 11:43:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie.

2016-05-30 11:41:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn".

2016-04-26 11:06:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie.

2016-04-15 12:20:54
Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie."

2016-04-08 13:37:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-04-04 12:22:32