Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn

2016-12-16 12:49:03
Informacja Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obudów studziennych dla studni nr 2 i 3 na ujęciu wody i ustacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w miejscowości Wielkie Budziska, działka nr 77/2.

2016-12-13 14:00:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2016-11-15 12:58:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2016-10-24 12:27:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2016-10-24 12:25:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-10-12 08:49:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obudów studziennych dla studni n 2 i 3 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w miejscowości Wielkie Budziska, działka nr 77/2.

2016-10-06 12:38:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-09-20 08:40:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-07-06 12:23:28
Informacja Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przełożeniu odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/200 MOP 5,5 relacji Świecie Tuchola wraz z układami zasuw w m. Piła - Młyn".

2016-06-23 14:12:01