Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą na działce nr 323 obręb 0007 - Nowy Sumin".

2018-08-09 13:13:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola.

2018-04-27 11:42:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola”.

2018-03-06 16:19:09
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola”.

2017-11-28 16:31:09
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielkie Budziska

2017-10-05 01:03:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola".

2017-09-06 14:27:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi pożarowej Nr 1 w obrębie Wierzchlas w Nadleśnictwie Zamrzenica".

2017-07-25 16:40:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2017-02-06 13:29:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2017-01-09 12:17:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2017-01-09 12:15:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn

2016-12-16 12:49:03
Informacja Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obudów studziennych dla studni nr 2 i 3 na ujęciu wody i ustacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w miejscowości Wielkie Budziska, działka nr 77/2.

2016-12-13 14:00:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2016-11-15 12:58:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2016-10-24 12:27:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2016-10-24 12:25:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-10-12 08:49:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obudów studziennych dla studni n 2 i 3 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w miejscowości Wielkie Budziska, działka nr 77/2.

2016-10-06 12:38:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-09-20 08:40:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-07-06 12:23:28
Informacja Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przełożeniu odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/200 MOP 5,5 relacji Świecie Tuchola wraz z układami zasuw w m. Piła - Młyn".

2016-06-23 14:12:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie".

2016-06-23 14:07:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030 C i 1031 C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie".

2016-06-01 13:41:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030 C i 1031 C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie:.

2016-06-01 13:37:08
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukurą".

2016-05-30 11:48:27
Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-05-30 11:43:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie.

2016-05-30 11:41:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn".

2016-04-26 11:06:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie.

2016-04-15 12:20:54
Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie."

2016-04-08 13:37:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mikołajskie 4, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

2016-04-04 12:22:32
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą"

2016-03-22 08:30:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna oraz przebudowa ulicy Okrężnej i Krótkiej w Cekcynie".

2016-03-01 10:58:30
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie

2016-02-23 16:35:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przełożeniu odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/200 MOP 5,5 relacji Świecie Tuchola wraz z układem zasuw w m. Piła - Młyn.

2016-02-17 12:22:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn o budynek inwentarski tj. oborę dla bydła mlecznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą”

2015-12-01 16:23:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory i płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego na terenie działki nr 169 w Cekcynie

2015-12-01 15:18:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w miejscowości Zamarte, gmina Cekcyn

2015-11-25 08:32:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w miejscowości Zamarte, gmina Cekcyn

2015-08-05 09:09:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny gm. Cekcyn

2015-07-03 10:17:46
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w mijscowościach Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny gm. Cekcyn.

2015-06-08 13:19:52