Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą na działce nr 323 obręb 0007 - Nowy Sumin".

2018-08-09 13:13:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola.

2018-04-27 11:42:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola”.

2018-03-06 16:19:09
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola”.

2017-11-28 16:31:09
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielkie Budziska

2017-10-05 01:03:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obudowy studziennej dla studni nr 1 na ujęciu wody i stacji uzdatniania wraz z instalacją pompową w m. Dębowiec zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 196/6 w m. Dębowiec, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat Tuchola".

2017-09-06 14:27:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi pożarowej Nr 1 w obrębie Wierzchlas w Nadleśnictwie Zamrzenica".

2017-07-25 16:40:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2017-02-06 13:29:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2017-01-09 12:17:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Cekcyn o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

2017-01-09 12:15:54