Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie analizy ryzyka dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek i Wielkie Budziska

2018-10-29 07:57:17
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej

2018-08-22 07:38:37
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Cekcyn w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości”.

2018-08-06 14:41:10
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cekcyn w 2018 r."

2018-06-11 14:57:29
Zapytanie ofertowe na "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Cekcyn".

2018-03-05 09:50:55
Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu "Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w Cekcynie"

2018-01-23 09:15:44
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług polegających na administrowaniu, zarządzaniu i serwisowaniu infrastruktury sieci internetowej Gminy Cekcyn".

2017-12-19 11:27:26
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet"

2017-12-06 12:27:21
Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe na usługę pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n." Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn"

2017-10-03 15:17:56
Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn." Budowa przedszkola gminnego wraz z wyposażeniem w Cekcynie".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

2017-06-05 13:29:05