Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Harmonogram zebrań wiejskich wyborczych - wiosna 2019 rok

2019-01-15 12:33:43
Ogłoszenie Wójta Gminy Cekcyn o naborze członków do Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Cekcyn w 2019 roku.

2019-01-08 14:32:01
Zaproszenie do składania ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2018-12-28 11:34:49
Uwaga! Planowana modernizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Wierzchucin-Tuchola-Chojnice

2018-12-28 08:55:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Cekcyn o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

2018-12-27 12:57:12
II seja Rady Gminy Cekcyn

21 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie, ul. Szkolna 4, odbędzie się II sesja Rady Gminy Cekcyn.

2018-12-07 13:01:52
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Cekcyn wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

2018-11-09 08:44:57
Informacja dot. terminu polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 22 "Zalesie"

2018-10-23 08:30:09
Informacja dot. terminów polowań zbiorowych (teren obwodu łowieckiego nr 29) w granicach leśnictw: Jeleniagóra, Lnianek, Sarnówek, Rykowisko, Bukowiec, Lubiewice.

2018-10-23 08:24:42
Informacja dot. terminów polowań zbiorowych (teren obwodu łowieckiego nr 46) w granicach leśnictw: Pieńkowo, Leontynowo, Wandowo, Zamrza, Lisikąt, Lisiejamy, Sielanka, Bruchniewo, Brzozowo

2018-10-23 08:14:12
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy i terminach posiedzeń komisji

2018-10-17 12:59:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-09-25 15:55:25
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH - JESIEŃ 2018 ROK

2018-09-14 10:10:27
Uwaga - awaria telefonów

2018-09-11 15:22:56
Ogłoszenie o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekcyn

2018-09-10 10:45:11
Samorząd Gminy zaprasza mieszkańców na zwiedzanie nowej Stacji Uzdatniania Wody w Cekcynku oraz nowego budynku Przedszkola Gminnego. Możliwość zwiedzania będzie w niedzielę tj. 9 września od god. 10:00 do godz. 14:00.

2018-09-07 09:46:44
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy i terminach posiedzeń komisji

2018-08-21 16:42:17
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonce

2018-08-20 20:48:43
Informacja z otwarcia ofert FZ.042.3.2018

2018-08-17 10:55:05
Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

2018-08-16 10:18:16