Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie cenowe FZ.042.2.2018

2018-07-19 11:55:48
Zapytanie cenowe.

2018-07-03 07:54:39
Harmonogram dyżurów komisji ds. szacowania strat rolnych spowodowanych przez suszę

2018-07-02 14:33:22
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-06-27 12:37:01
Harmonogram szczepień psów przeciwko wściekliźnie

2018-06-21 14:21:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej

2018-06-19 15:02:02
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy i terminach posiedzeń komisji

2018-05-25 17:29:37
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy i terminach posiedzeń komisji

2018-04-12 08:07:15
Nabór wniosków - Program Ekopiec 2018

2018-03-08 12:14:07
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy i terminach posiedzeń komisji

2018-03-07 14:30:58