Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Cekcyn wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

2018-11-09 08:44:57
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Huta

2018-10-25 00:22:29
Informacja dot. terminu polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 22 "Zalesie"

2018-10-23 08:30:09
Informacja dot. terminów polowań zbiorowych (teren obwodu łowieckiego nr 29) w granicach leśnictw: Jeleniagóra, Lnianek, Sarnówek, Rykowisko, Bukowiec, Lubiewice.

2018-10-23 08:24:42
Informacja dot. terminów polowań zbiorowych (teren obwodu łowieckiego nr 46) w granicach leśnictw: Pieńkowo, Leontynowo, Wandowo, Zamrza, Lisikąt, Lisiejamy, Sielanka, Bruchniewo, Brzozowo

2018-10-23 08:14:12
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy i terminach posiedzeń komisji

2018-10-17 12:59:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-09-25 15:55:25
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH - JESIEŃ 2018 ROK

2018-09-14 10:10:27
Uwaga - awaria telefonów

2018-09-11 15:22:56
Ogłoszenie o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekcyn

2018-09-10 10:45:11