Uchwała Nr XXXI_234_09 Rady Gminy w Cekcyn z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

 

  

 

Załączniki

Uchwala_Nr_XXII_158_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_11_lutego_2009_r._w_sprawie_przyjecia_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 678.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXII+159_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_11_lutego_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 111.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXII_160_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_11_lutego_2009_r._w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego_z_Banku_Gospodarstwa_Krajowego_ze_srodkow_Funduszu_Rozwoju_Inwestycji_Komunalnych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 95.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXII_161_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_11_lutego_2009_r._w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego_z_Banku_Spoldzielczego_w_Koronowie_ze_srodkow_Fundacji_pn._Europejski_Fundusz_Rozwoju_Wsi_Polskiej_zs_w_Warszawie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 95.53k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXII_162_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_w_sprawie_przyjecia_aktualizacji_Programu_Ochrony_Srodowiska_dla_Gminy_Cekcyn_oraz_Planu_Gospodarki_Odpadami.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 139.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXII_163_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_11_lutego_2009_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przystapienie_i_realizacje_przez_Gmine_Cekcyn_projektu_w_ramach_Programu_Operacyjnego_Kapital_Ludzki.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXII_164_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_11_lutego_2009_r._w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_uczestnictwa_w_projekcie_kadry_oswiaty_podwyzszaja_swoje_kwalifikacje.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 423.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXII_165_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_11_lutego_2009_r._w_sprawie_zamiany_nieruchomosci_polozonych_w_Cekcynie_i_Brzoziu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 94.33k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXII_166_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_11_lutego_2009_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Trzebcinach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 78.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIII_167_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_marca_2009_r._w_sprawie_przyjecia_ewaluacji_Programu_Rozwoju_Oswiaty_w_Gminie_Cekcyn_na_lata_2001_-_2010_oraz_wynikajacych_z_niej_zmian_w_programie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 71.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIII_168_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_marca_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIII_169_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_marca_2009_r._w_sprawie_przyjecia_na_wlasnosc_sieci_wodociagowej_wewnetrznej_wraz_z_urzadzeniami_wodociagowymi_bedacymi_wlasnoscia_Skarbu_Panstwa_Nadlesnictwa_Tuchola_z_siedziba_w_Golabku.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 89.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIII_170_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_marca_2009_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIII_171_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_18_marca_2009_r._w_sprawie_przyjecia_darowizny_w_formie_nieruchomosci_polozonej_w_Zdrojach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 80.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIII_172_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_marca_2009_r._w_sprawie_nieodplatnego_przyjecia_nieruchomosci_polozonej_w_Starym_Suminie_od_Agencji_Nieruchomosci_Rolnej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 94.37k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIII_173_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_marca_2009_r._w_sprawie_upowaznienia_Wojta_Gminy_Cekcyn_do_zawarcia_porozumienia_z_Zarzadem_Powiatu_Tucholskiego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 78.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIV_174_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_31_marca_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIV_175_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_31_marca_2009_r._w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.63M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_176_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_wykonania_budzetu_gminy_za_rok_2008_oraz_absolutorium_dla_Wojta_Gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_177_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_wykonania_planu_finansowego_i_zatwierdzenia_bilansu_za_rok_obrachunkowy_2008_instytucji_kultury_pn._Gminny_Osrodek_Kultury_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_178_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_zatwierdzenia_bilansu_za_rok_2008_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 529.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_179_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowego_za_rok_2008_instytucji_kultury_pn._Gminna_Biblioteka_Publiczna_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 110.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_180_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 685.33k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_181_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_zatwierdzenia_doplat_do_taryfowych_grup_odbiorcow_wody_i_sciekow_na_obszarze_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 108.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_182_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_zatwierdzenia_taryf_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_i_zbiorowego_odprowadzania_sciekow_na_obszarze_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 559.63k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_183_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_wyrazenia_stanowiska_nt._zmiany_granic_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 153.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_184_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_zamiany_nieruchomosci_polozonych_w_Cekcynie_i_Brzoziu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 121.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_185_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_dziennych_stawek_oplaty_miejscowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.23k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_187_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_wydzierzawienia_nieruchomosci_polozonej_w_Brzoziu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXV_186_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_kwietnia_2009_r._w_sprawie_regulaminu_wynagradzania_nauczycieli.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 476.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_188_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_i_Gospodarki_Wodnej_w_Toruniu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.92k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_189_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_190_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_zabezpieczenia_w_formie_weksla_in_blanco_przedsiewziecia_budowy_hali_sportowej_w_cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_191_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 54.7k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_192_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_zmiany_reagulaminu_gminnego_funduszu_stypendialnego_im._Janiny_Ragin_SZczesnej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 456.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_193_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_sprzedazy_nieruchomosci_polozonej_w_Iwcu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 97.57k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_194_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_wydzierzawienia_nieruchomosci_polozonej_w_Malym_Gacnie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_195_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_regulaminu_wynagradzania_nauczycieli.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 561.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_196_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_przystapienia_Gminy_Cekcyn_do_partnerstwa_na_rzecz_realizacji_projektu_Borowiacy_w_teatrze_zycia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.08M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_197_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_przyjecia_do_realizacji_projektu_nr_WND_POKL.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 86.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_198_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_przystapienia_Gminy_Cekcyn_do_realizacji_wspolnego_przedsiewziecia_wies_aktywna_budowanie_spoleczenstwa_informacyjnego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 95.37k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVI_199_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_czerwca_2009_r._w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.36M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVII_200_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_7_sierpnia_2009_r._w_sprawie_deklaracji_przystapienia_Gminy_Cekcyn_do_tworzacego_sie_Stowarzyszenia_Lokalna_Grupa_Rybacka_pod_nazwa_Borowiacka_rybka.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVII_201_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_7_sierpnia_2009_r._Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_7_sierpnia_2009_r._w_sprawie_zmiany_w_regulaminie_Gminnego_Funduszu_Stypendialnego_im_Janiny_Ragin_Szczesnej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.64k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVII_202_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_7_sierpnia_2009_r._w_sprawie_przystapienia_do_sporzadzania_zmian_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_Cekcyn_Osady_Borowiackiej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 215.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVII_203_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_7_sierpnia_2009_r._w_sprawie_przekazania_w_uzytkowanie_nieruchomosci_polozonej_w_Krzywogoncu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 60.82k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVII_204_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_7_sierpnia_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 791.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_205_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_i_Gospodarki_Wodnej_w_Toruniu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 91.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_206_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_i_Gospodarki_Wodnej_w_Toruniu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 88.61k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_207_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_208_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 759.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_209_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_przyjecia_Programu_wspolpracy_Gminy_Cekcyn_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2010_rok.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 259.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_210_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 934.3k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_211_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_przeznaczonych_pod_przepompownie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 105.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_212_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przejecie_prawa_uzytkowania_wieczystego_nieruchomosci_polozonej_w_Wysokiej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 100.36k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_213_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_upowaznienia_Wojta_Gminy_Cekcyn_do_zawarcia_umowy_partnerskiej_z_Zarzadem_Powiatu_Tucholskiego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 95.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXVIII_214_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_23_wrzesnia_2009_r._w_sprawie_uchwalenia_programu_gospodarowania_mieszkaniowym_zasobem_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 238.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXIX_215_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_28_pazdziernika_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 882.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_216_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 504.29k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_217_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_emisji_obligacji_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 212.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_218_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_stawek_podatku_od_nieruchomosci.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 142.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_219_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_wysokosci_stawek_i_zwolnien_w_podatku_od_srodkow_transportowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 366.7k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_220_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_przyjecia_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 812.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_221_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_Nr_XXVIII_214_06_w_sprawie_uchwalenia_programu_gospodarowania_mieszkaniowym_zasobem_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_222_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_regulaminu_wynagradzania_nauczycieli.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 528.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_223_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_zamiany_nieruchomosci_polozonych_w_Zalesiu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 101.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_224_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_bezprzetargowej_nieruchomosci_niezabudowanej_polozonej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 135.35k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_225_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Zdrojach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 116.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_226_09_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_niezabudowanych_polozonych_w_Zalesiu_i_Iwcu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 161.07k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXX_227_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_upowaznienia_Wojta_Gminy_Cekcyn_do_zawarcia_porozumienia_z_Zarzadem_Powiatu_Tucholskiego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXI_228_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2009_r._w_sprawie_uchwalenia_budzetu_gminy_Cekcyn_na_rok_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 662.54k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXI_229_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2009_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 875.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXI_230_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2009_r._w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_bezprzetargowej_nieruchomosci_niezabudowanej_polozonej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 129.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXI_231_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2009_r._w_sprawue_przystapienia_do_stowarzyszenia_Lokalna_Grupa_Rybacka_Borowiacka_Rybka.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 137.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXI_232_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2009_r._w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 3.18M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXI_233_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2009_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_Nr_XXX_222_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_listopada_2009_r._w_sprawie_regulaminu_wynagradzania_nauczycieli.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXI_234_09_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2009_r._w_sprawie_okreslenia_kryteriow_i_trybu_przyznawania_nagrod_dla_nauczycieli.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 181.64k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Kortas
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Kortas
Czas wytworzenia: 2012-02-13 08:43:21
Czas publikacji: 2012-02-13 08:43:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak