Uchwała Nr XXI_156_08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

  

 

Załączniki

Uchwala_Nr_XIII_82_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_przyjecia_Sprawozdania_z_realizacji_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 563.61k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_83_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_przyjecia_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_84_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_przyjecia_Gminnej_Strategii_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_w_Gminie_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.99M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_85_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_przyjecia_Gminnego_programu_dofinansowania_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 465.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_86_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_Nr_XIX_149_04_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2004_r._w_sprawie_okreslenia_najnizszego_wynagrodzenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 97.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_87_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_przystapienia_do_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 80.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_88_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie__z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_uchwalenia_miejscowych_planow_zagospodarowania_przestrzennego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 606.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_90_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_91_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Zielonce.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_92_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Wysokiej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_93_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_przystapienia_Gminy_Cekcyn_do_zwiazku_stowarzyszen_Lokalna_Grupa_Dzialania_Bory_Tucholskie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 144.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIII_94_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_20_lutego_2008_r._w_sprawie_ogloszenia_konsultacji_spolecznej_na_temat_zmiany_granic_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 136.36k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_95_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_przyjecia_Ewaluacji_Programu_Rozwoju_Oswiaty_w_Gminie_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_96_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_przystapienia_do_realizacji_programu_Moje_Boisko__Orlik_2012.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.2k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_97_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_przystapienia_do_realizacji_programu_budowa_wielofunkcyjnych_boisk_sportowych_ogolnie_dostepnych_dla_dzieci_i_mlodziezy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.53k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_98_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 738.92k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_99_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_na_obszarze_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 688.54k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_100_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_ustalenia_zasad_korzystania_ze_stolowek_szkolnych_oraz_wysokosci_oplat_za_wydawane_posilki.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 124.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_101_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_ustalenia_warunkow_oraz_trybu_postepowania_o_udziale_dotacji_w_zakresie_rozwoju_sportu_kwalifikowanego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 256.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_102_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_nieodplatnego_przyjecia_nieruchomosci_stanowiacej_droge_od_Agencji_Nieruchomosci_Rolnej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 72.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_103_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonych_w_Zdrojach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 72.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIV_104_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_26_marca_2008_r._w_sprawie_zamiany_nieruchomosci_polozonych_w_Krzywogoncu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 82.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_105_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_wykonania_budzetu_gminy_za_rok_2007_oraz_absolutorium_dla_Wojta_Gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_106_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_zatwierdzenia_bilansu_za_rok_2007_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 706.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_107_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_uchylenia_uchwaly__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_podjecie_czynnosci_zmierzajacych_do_przeksztalcenia_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 80.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_108_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_wykonania_planu_finansowego_i_zatwierdzenia_bilansu_za_rok_obrachunkowy_2007_instytucji_kultury_pn_Gminny_Osrodek_Kultury_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 418.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_109_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowego_za_rok_2007_instytucji_kultury_pn._Gminna_Biblioteka_Publiczna_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 489.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_110_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_zatwierdzenia_doplat_do_taryfowych_grup_odbiorcow_wody_i_sciekow_na_obszarze_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 91.34k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_111_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_zatwierdzenia_taryf_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_i_zbiorowego_odprowadzania_sciekow_na_obszarze_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 837.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_112_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_i_Gospodarki_Wodnej_w_Toruniu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_113_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r.__w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 761.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_114_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_przyjecia_Strategii_Rozwoju_Edukacji_Elementarnej_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.73M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XV_115_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_30_kwietnia_2008_r._w_sprawie_ogloszenia_konsultacji_spolecznej_na_temat_zmiany_granic_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 143.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVI_116_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_maja_2008_r.__w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 3.14M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVI_117_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_29_maja_2008_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.12M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVII_118_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_25_czerwca_2008_r._w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Fundacji_Wspomagania_Wsi_w_Warszawie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 103.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVII_119_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_25_czerwca_2008_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 428.37k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVII_120_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_25_czerwca_2008_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_Nr_XIII_83_08_Rady_Gminy_z_dnia_20_lutego_2008_r_w_sprawie_przyjecia_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 198.12k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVII_121_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_25_czerwca_2008_r._w_sprawie_ustalenia_wysokosci_oplaty_za_korzystanie_z_Przedszkola_Gminnego_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVII_122_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_25_czerwca_2008_r._w_sprawie_zamiany_nieruchomosci_polozonych_w_Brzoziu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.07k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVII_123_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_25_czerwca_2008_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Wysokiej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVII_124_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_25_czerwca_2008_r._w_sprawie_zatwierdzenia_bilansu_za_rok_2007_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 762.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVII_125_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_25_czerwca_2008_r._w_sprawie_zatwierdzenia_jednolitego_tekstu_Statutu_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 350.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XVIII_126_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_28_sierpnia_2008_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 558.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_127_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_przyjecia_Programu_wspolpracy_Gminy_Cekcyn_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2009_rok.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 254.64k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_128_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_Nr_XVII_118_08_Rady_Gminy_z_dnia_25_czerwca_2008_r_w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Fundacji_Wspomagania_Wsi_w_Warszawie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 97.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_129_08__Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_przez_Gmine_Cekcyn_umowy_o_dofinansowanie_z_Funduszu_Rozwoju_Kultury_Fizycznej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.1k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_130_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_przez_Gmine_Cekcyn_umowy_o_dofinansowanie_z_Funduszu_Rozwoju_Kultury_Fizycznej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_131_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_132_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_prawa_uzytkowania_wieczystego_nieruchomosci_polozonej_w_cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 95.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_133_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przedluzenie_umowy_dzierzawy_nieruchomosci_polozonej_w_Iwcu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 82.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_134_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_dzierzawe_nieruchomosci_polozonych_w_Zalesiu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.18k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_135_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_powolania_zespolu_zarzadzajacego_ds_realizacji_zadan_wynikajacych_z_programu_ochrony_srodowiska_oraz_planu_gospodarki_odpadami.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XIX_136_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_wrzesnia_2008_r._w_sprawie_upowaznienia_osob_do_reprezentowania_Gminy_Cekcyn_w_Walnym_Zebraniu_Delegatow_Towarzystwa_Rozwoju_Regionalnego_Promocja_Borow_Tucholskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 56.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_137_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008__w_sprawie_regulaminu_wynagradzania_nauczycieli.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 495.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_138_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_i_Gospodarki_Wodnej_w_Toruniu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 93.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_139_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r_w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_140_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wspolfinansowanie_przez_Gmine_Cekcyn_zadania_rozbudowa_drogi_powiatowej_Iwiec_Welpin.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_141_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r_w_sprawie_upowaznienia_Wojta_Gminy_Cekcyn_do_zawarcia_umowy_partnerskiej_z_Zarzadem_Powiatu_Tucholskiego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 86.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_142_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_stawek_podatku_od_nieruchomosci.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 132.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_143_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_wysokosci_stawek_i_zwolnien_w_podatku_od_srodkow_transportowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 384.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_144_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta_za_okres_pierwszych_trzech_kwartalow_2008_r._jako_podstawy_obliczenia_podatku_rolnego_na_obszarze_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_145_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_ustalenia_sposobu_wykonywania_przez_Przewodniczacego_Rady_Gminy_funkcji_pracodawcy_w_stosunku_do_Wojta_Gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_146_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_ustalenia_wynagrodzenia_dla_Wojta_Gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 113.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_147_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r_w_sprawie_przekazania_Gminnemu_Osrodkowi_Pomocy_Spolecznej_w_Cekcynie_zadania_zleconego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.92k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_148_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_wyrazenia_stanowiska_nt_zmiany_granic_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 157.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_149_08_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_ogloszenia_konsultacji_spolecznej_na_temat_zmiany_granic_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 141.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_150_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_darowizny_nieruchomosci_niezabudowanych_na_rzecz_Starostwa_Powiatowego_w_Tucholi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XX_151_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_18_listopada_2008_r._w_sprawie_okreslenia_dziennych_stawek_oplaty_targowej_oraz_oplat_za_stoiska_jednorazowe_podczas_uroczystosci_gminnych_i_parafialnych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 88.55k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXI_152_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2008_r._w_sprawie_uchwalenia_budzetu_gminy_na_rok_2009.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 181.05k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXI_153_08_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2008_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 374.91k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXI_154_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2008_r._w_sprawie_ustalenia_diet_i_zwrotu_kosztow_podrozy_dla_ranych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 177.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXI_155_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2008_r._w_sprawie_ustalenia_wysokosci_ekwiwalentu_pienieznego_dla_czlonkow_OSP_z_terenu_gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 171.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXI_156_08_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_29_grudnia_2008_r._zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 96.85k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Kortas
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Kortas
Czas wytworzenia: 2012-02-14 12:35:37
Czas publikacji: 2012-02-14 12:35:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak