Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/81/07

w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji Strategii Edukacji Elementarnej Gminy Cekcyn na lata 2006-2010 oraz wynikających z niego zmian w strategii
2008-07-09 19:01:00
Uchwała Nr XII/80/07

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/176/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2008-07-09 19:00:00
Uchwała Nr XII/78/07

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok"
2008-07-09 18:57:00
Uchwała Nr XI/76/07

w sprawie powiadamiania o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
2008-07-09 18:55:00
Uchwała Nr XI/70/07

w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Gminnego w Cekcynie
2008-07-09 18:54:00
Uchwała Nr X/69/07

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2008-02-05 09:48:00
Uchwała Nr X/68/07

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Cekcyn"
2008-02-05 09:47:00
Uchwała Nr X/66/07

w sprawie przyjęcia darowizny w formie nieruchomości położonej w Cekcynie
2008-02-05 09:43:00
Uchwała Nr X/67/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 16 lutego 2007 r., w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Gminie Cekcyn na 2007 rok"
2008-02-05 09:43:00
Uchwała Nr X/65/07

w sprawie kupna nieruchomości położonej w Małym Gacnie
2008-02-05 09:41:00