Pomoc tłumacza języka migowego 

 

  

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Cekcynie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

poczta elektroniczna: gmina@cekcyn.pl

fax: 52 3347580

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Cekcynie przysługuje prawo do skorzystania z usług:

- tłumacza PJM (polski język migowy)

- tłumacza SJM (system językowo – migowy)

- tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu. (59.3 KB)

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2,    II piętro, pok. 24.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Cekcyn zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 


Liczba odwiedzin : 767
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Sobiechowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Sobiechowska
Czas wytworzenia: 2012-05-22 08:04:56
Czas publikacji: 2012-05-22 08:04:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak