Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie 61/2009 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla gminy Cekcyn

2016-11-24 12:25:12
Zarządzenie 60/2009 w sprawie zmian budzetu gminy

2016-11-24 12:24:34
Zarządzenie 59/2009 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy Cekcyn na 2010 rok

2016-11-24 12:24:18
Zarządzenie 58/2009 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-11-24 12:23:52
Zarządzenie 57/2009 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-11-24 12:23:23
Zarządzenie 56/2009 w sprawie szczegółowych zasad podziału środków przeznaczonych na wspieranie sportu kwalifikowanego, szczegółowego wzoru umowy oraz wysokości przeznaczonych środków na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2016-11-24 12:23:08
Zarządzenie 55/2009 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-11-24 12:21:54
Zarządzenie 54/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2016-11-24 12:21:16
Zarządzenie 53/2009 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-11-24 12:20:58
Zarządzenie 52/2009 w sprawie przekazania projektu budżetu gminy Cekcyn na 2010 rok

2016-11-24 12:20:38