Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie 71/2010 w sprawie szczegółowych zasad podziału środków przeznaczonych na wspieranie sportu kwalifikowanego, szczegółowego wzoru umowy oraz wysokości przeznaczonych środków na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2016-11-24 08:41:35
Zarządzenie 70/2010 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy Cekcyn na 2011 rok

2016-11-24 08:40:29
Zarządzenie 69/2010 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień

2016-11-24 08:39:59
Zarządzenie 68/2010 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-11-24 08:39:26
Zarządzenie 67/2010 w sprawie wprowadzenia procedury ustalającej zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych dot. realizacji projektu "Bory Tucholskie-w labiryntach natury"

2016-11-22 16:51:00
Zarządzenie 66/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

2016-11-22 16:27:26
Zarządzenie 65/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

2016-11-22 16:27:08
Zarządzenie 64/2010 w sprawie powołania Gminnego Biuran dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Meiszkań w 2011r.

2016-11-22 16:26:51
Zarządzenie 63/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki za odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cekcyn

2016-11-22 16:26:09
Zarządzenie 62/2010 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-08-23 16:52:44