Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie 87/2013 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-08-05 09:13:45
Zarządzenie 86/2013 w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąd pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy

2016-08-05 09:12:49
Zarządzenie 85/2013 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-08-05 09:12:17
Zarządzenie 84/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2014 r.

2016-08-05 09:10:33
Zarządzenie 83/2013 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-08-05 09:09:07
Zarządzenie 82/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi w gminie Cekcyn

2016-08-05 09:08:54
Zarządzenie 81/2013 w sprawie zmian budżetu gminy

2016-08-05 09:08:20
Zarządzenie 80/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2016-08-05 09:08:03
Zarządzenie 79/2013 w sprawie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

2016-08-05 09:07:46
Zarządzenie 78/2013 w sprawie przekazania projektu budżetu gminy Cekcyn na 2014 rok

2016-08-05 09:07:26