Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie 1/2014 w sprawie zmiany regulaminu i cennika opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej w cekcynie

2015-12-18 13:54:16
Zarządzenie 2/2014 w sprawie określenia zasad wynagradzania kierowników jednostek budżetowych i ich maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia

2015-12-18 13:53:38
Zarządzenie 3/2014 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Cekcyn

2015-12-18 13:52:58
Zarządzenie 4/2014 w sprawie powolania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe

2015-12-18 13:52:01
Zarządzenie 6/2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

2015-12-18 13:50:31
Zarządzenie 7/2014 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokalne użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i dzierżawę mienia

2015-12-18 13:50:00
Zarządzenie 8/2014 w sprawie ustalenia cen za ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych oraz podgrzanie ciepłej wody na cele bytowe

2015-12-18 13:48:51
Zarządzenie 9/2014 w sprawie zmian budżetu gminy

2015-12-18 13:48:14
Zarządzenie 10/2014 w sprawie zmian budżetu gminy

2015-12-18 13:47:54
Zarządzenie 11/2014 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi SPZOZ w cekcynie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

2015-12-18 13:47:40