Uchwała Nr XXXVII/305/10 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

 

  

 

Załączniki

Uchwala_Nr_XXXII_235_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_17_lutego_2010_r._w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_realizacji_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych__Przeciwdzialania_Narkomanii_i_Przemocy_w_Gminie_Cekcyn_za_2009_r.

Data: Brak danych Rozmiar: 83.56k Format: . Pobierz

Uchwala_Nr_XXXII_236_10_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_17_lutego_2010_r._w_sprawie_przyjecia_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_Przeciwdzialania_Narkomanii_i_Przemocy_w_Gminie_Cekcyn_na_2010_r.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXII_237_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_17_lutego_2010_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 576.72k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXII_238_10_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_17_lutego_2010_r._w_sprawie_okreslenia_wymagan__jakie_powinien_spelniac_przedsiebiorca_ubiegajacy_sie_o_uzyskanie_zezwolenia_w_zakresie__odbierania_odpadow_komunalnych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 219.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXII_239_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_17_lutego_2010_r._w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_bezprzetargowej_nieruchomosci_niezabudowanej_polozonej_w_Iwcu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXII_240_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_17_lutego_2010_r._w_sprawie_wydzierzawienia_nieruchomosci_polozonej_w_miejscowosci_Stary_Sumin.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 86.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXII_242_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_17_lutego_2010_r._w_sprawie_zmiany_regulaminu_gminnego_funduszu_stypendialnego_im._Janiny_Ragin-Szczesnej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 405.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXII_243_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_17_lutego_2010_r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Powiatowi_Tucholskiemu_na_realizacje_zadania_budowy_chodnikow_w_Gminie_Cekcyn_przy_drogach_powiatowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_245_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r._w_sprawie_przyjecia_Programu_Aktywnosci_Lokalnej_dla_gminy_Cekcyn_na_lata_2010-2013.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 55.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_246_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r._w_sprawie_przyjecia_Ewaluacji_Programu_Rozwoju_Oswiaty_w_Gminie_Cekcyn_na_lata_2001_-_2010_oraz_wynikajacych_z_niej_zmian_w_programie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_247_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 787.57k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_248_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.51k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_249_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 83.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_250_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r._uchylajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Gminnego_programu_dofinansowania_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 96.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_251_10_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r._uchylajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Gminnego_programu_dofinansowania_przydomowych_oczyszczalni_sciekow_na_terenie_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 95.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_252_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r._w_sprawie_zniesienia_formy_ochrony_z_drzewa_uznanego_za_pomnik_przyrody.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 133.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_253_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r._w_sprawie_przyjecia_darowizny_w_formie_nieruchomosci_polozonej_w_Lisinach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 86.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIII_254_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_24_marca_2010_r._w_sprawie_deklaracji_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_zwiazanego_z_budowa_sieci_szerokopasmowej_w_gminach_powiatu_tucholskiego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_255_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_wykonania_budzetu_gminy_za_rok_2009_oraz_absolutorium_dla_Wojta_Gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_256_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_bilansu_za_rok_2009_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 107.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_257_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_wykonania_planu_finansowego_i_zatwierdzenia_bilansu_za_rok_obrachunkowy_2009_instytucji_kultury_pn._Gminny_Osrodek_Kultury_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 86.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_258_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_taryf_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_i_zbiorowego_odprowadzania_sciekow_na_obszarze_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 602.81k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_259_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_doplat_do_taryfowych_grup_odbiorcow_wody_i_sciekow_na_obszarze_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 109.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_260_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowego_za_rok_2009_instytucji_kultury_pn._Gminna_Biblioteka_Publiczna_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 99.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_261_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_zmian__budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1010.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_262_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r.__w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_i_Gospodarki_Wodnej_w_Toruniu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_263_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_i_Gospodarki_Wodnej_w_Toruniu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 83.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_264_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego_z_Banku_Spoldzielczego_w_Koronowie_ze_srodkow_Fundacji_pn._Europejski_Fundusz_Rozwoju_Wsi_Polskiej_zs_w_Warszawie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_265_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego_z_Banku_Spoldzielczego_w_Koronowie__ze_srodkow_Fundacji_pn._Europejski_Fundusz_Rozwoju_Wsi_Polskiej_zs_w_Warszawie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 83.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_266_10_Rady_Gminy_w_cekcynie_w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich__Dzialanie_3.3_-_Odnowa_i_rozwoj_wsi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 919.72k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXIV_267_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_21_kwietnia_2010_r._w_sprawie_wydzierzawienia_i_wykupu_nieruchomosci_polozonej_w_Cekcynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 96.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_268_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_z_Banku_Ochrony_Srodowiska_Spolka_Akcyjna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 83.61k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_269_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 82.86k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_270_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_273_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_zaliczenia_drogi_o_znaczeniu_lokalnym_do_kategorii_drog_gminnych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_274_10_Rady_Gminy_w_cekcynie_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonych_w_Wysokiej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 82.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_275_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_zamiany_nieruchomosci_polozonych_w_Nowym_Suminie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 98.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_276_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_Porozumienia_dotyczacego_objecia_doradztwem_metodycznym_nauczycieli_zatrudnionych_w_gminie_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 111.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_277_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_ustalenia_oplat_za_swiadczenia_przedszkola_prowadzonego_przez_Gmine_Cekcyn__wykraczajace_poza_podstawe_programowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 118.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_278_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przystapienie_i_realizacje_przez_Gmine_Cekcyn_Projektu_w_ramach_Programu_Operacyjnego_Kapital_Ludzki.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_279_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_9_czerwca_2010_r._w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego_ze_srodkow_Fundacji_pn._Europejski_Fundusz_Rozwoju_Wsi_Polskiej_zs_w_Warszawie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 91.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXV_280_10_Rady_Gminy__w_Cekcynie_w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego_ze_srodkow_Fundacji_pn._Europejski_Fundusz_Rozwoju_Wsi_Polskiej_zs_w_Warszawie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.72k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_281_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_282_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_trybu_prac_nad_projektem_uchwaly_budzetowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 182.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_283_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_przyjecia_Rocznego_Programu_wspolpracy_Gminy_Cekcyn_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2011_rok.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 413.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_284_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_Porozumienia_dotyczacego_objecia_doradztwem_metodycznym_nauczycieli_zatrudnionych_w_gminie_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 115.3k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_285_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_wkladu_wlasnego_na_konto_lidera_Projektu_Borowiacy_w_labiryntach_natury.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_286_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_Regulaminu_przyznawania_pomocy_w_ramach_projektu_Borowiacy_w_labiryntach_natury.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 265.18k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_287_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich__Dzialanie_3.3-Odnowa_i_rozwoj_wsi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_288_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_zamiany_nieruchomosci_polozonych_w_Nowym_Suminie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 101.92k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_289_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_kupna_nieruchomosci_polozonej_w_Wysokiej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 66.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_290_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_pbzprzetargowej_nieruchomosci_niezabudowanej_polozonej_w_Krzywogoncu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_291_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_bezprzetargowej_nieruchomosci_niezabudowanej_polozonej_w_miejscowosci_Wysoka.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 78.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_292_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_niezabudowanych_polozonych_w_Nowym_Suminie_i_Zdrojach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_293_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_wydzierzawienia_w_drodze_przetargu_nieograniczonego_dzialki_rolne_Gminy_Cekcyn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 99.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVI_294_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_bezprzetargowej_nieruchomosci_niezabudowanej_polozonej_w_miejscowosci_Kowalskie_Blota_obreb_Zalesie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.64k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_296_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_zmian_budzetu_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 895.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_297_10_Rady_Gminy_Cekcyn_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_stawek_podatku_od_nieruchomosci.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 106.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_298_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_wysokosci_stawek_i_zwolnien_w_podatku_od_srodkow_transportowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 304.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_299_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta_za_okres_pierwszych_trzech_kwartalow_2010_roku_jako_podstawy_obliczenia_podatku_rolnego_na_obszarze_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.36k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXII_300_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_darowizny_nieruchomosci_niezabudowanych_na_rzecz_Gminy_Lniano.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 71.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_301_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_302_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.88M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_303_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_do_realizacji_zadan_w_ramach_Programu_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.24M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_304_10_Rady_Gminy__w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_zatwierdzenia_sposobu_konsultacji_aktow_prawa_miejscowego_z_radami_dzialalnosci_pozytku_publicznego_lub_organizacjami_pozarzadowymi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 198.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_XXXVII_305_10_Rady_Gminy_w_Cekcynie_z_dnia_3_listopada_2010_r._w_sprawie_zniesienia_formy_ochrony_z_drzewa_uznanego_za_pomnik_przyrody.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 149.74k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Kortas
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Kortas
Czas wytworzenia: 2012-02-07 14:14:07
Czas publikacji: 2012-02-07 14:14:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak