Organizacje pozarządowe 

 

 

ORGANIZACJAADRESKONTAKT
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec Krzywogoniec 5,
89-511 Cekcyn
52/ 33 61 096
Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej "CekRol" ul. Szkolna 2,
89-511 Cekcyn
52/ 33 47 571
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej ul. Szkolna 2,
89-511 Cekcyn
52/ 33 47 555
www.tmzc.org.pl
tmzc@tmzc.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości
w Gminie Cekcyn "ŚWIATŁO"
ul. Kwiatowa 17,
89-511Cekcyn
52/ 33 64 161
Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno "JAGODA" Małe Gacno 45,
89-505 Małe Gacno
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 2 w Cekcynie ul. Szkolna 2,
89-511 Cekcyn
513 037 565
Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej "TALENT" ul. Graniczna 7/1,
89-511 Cekcyn
52/ 33 64 078
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn

ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

kgwzalesie-okiersk@wp.pl
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Cis" Cekcyn

ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

 
Ludowy Zespół Sportowy "Zjednoczeni" Zielonka

Zielonka
89-505 Małe Gacno

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Cekcynie ul. Ogrodowa 17
89-511 Cekcyn
 
Stowarzyszenie zwykłe "CekcynNet" ul. Główna 1
89-511 Cekcyn

www.cekcyn.net
52/ 552 46 18

Uczniowski Klub Sportowy SPRINT ul. Szkolna 8
89-511 Cekcyn
 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Cekcynie Nowy Sumin
89-511 Cekcyn
 
Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrtel" Wysoka 34
89-512 Iwiec
787-351-577
Stowarzyszenie Gryf Cekcyn

ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

e-mail: stowarzyszeniegryfcekcyn@gmail.com
Fundacja czAR(T) Krzywogońca

Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn

663-385-114
www.cz-art.org
e-mail: info@cz-art.org

 Fundacja "PSI AZYL" ul. Szeroka 18, 89-511 Cekcyn  JUSTYNA1958@GMAIL.COM
 


Liczba odwiedzin : 3446
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Wilkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2007-10-05 14:01:00
Czas publikacji: 2018-12-04 11:11:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak