Majątek Gminy 

 

Majątek Gminy 

Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł


wg ksiąg inwent.

Brzozie
1. Świetlica 20 523,00
2. Budynek gospodarczy 14 769,00
3. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00
4. Nawierzchnie, chodniki 469,00
5. Studnia kopana z pompą 3 327,00
6. Ogrodzenie 3 060,00
7. Zlewnia mleka 11 167,00
8. Remiza OSP 3 294,00
9. Zbiornik ppoż. 1 643,00
10. Szambo 5 197,00
11. Droga gminna 2 108 272,00
12. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 426 993,00

Cekcyn
13. Budynek Urzędu Gminy 1 165 129,00
14. Budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy 27 869,00
15. Budynek przedszkola 127 733,00
16. Nawierzchnie (przedszkole) 750,00
17. Ogrodzenie (przedszkole) 1 596,00
18. Studnia wiercona (przedszkole) 5 573,00
19. Kotły wodne (przedszkole) 3 235,00
20. Przystanek autobusowy (ul. Parkowa) 6 439,00
21. Przystanki autobusowe (ul. Dworcowa) 5 535,00
22. Hangar i pomosty na kapielisku 23 550,00
23. Hydrofornia 101 742,00
24. Studnie publiczne 1 600,00
25. Studnie głębinowe na ujęciu wodociągowym 14 320,00
26. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 568 145,00
27. Przepompownia ścieków 783 126,00
28. Studnie publiczne (Cekcynek) 1 600,00
29. Wiata metalowa (baza Cekcynek) 3 047,00
30. Zbiornik ziemny na smołę wraz z ogrodzeniem (Cekcynek) 2 257,00
31. Studnia głębinowa (Cekcynek) 20 957,00
32. Budynek zaplecza socjalnego (punkt zlewny ścieków) 9 594,00
33. Studnia głębinowa (168m) 71 813,00
34. Droga dojazdowa do punktu zlewnego 56 380,00
35. Ogrodzenie Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 8 483,00
36. Kolektor ściekowy 960 836,00
37. Kocioł centralnego ogrzewania - SPZOZ 18 725,00
38. Budynek komunalny SPZOZ z apteką 166 268,00
39. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - I etap 1 153 430,00
40. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - II etap 1 330 601,00
41. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - III etap 2 095 579,00
42. Wolnostojący pawilon sportowy (szatnia) 69 146,00
43. Centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy 8 000,00
44. Sieć teleinformatyczna z urządzeniami 303 578,55
45. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy bud. kom. SPZOZ 12 746,00
46. Ciągi pieszo-jezdne ul. Sportowa i ul. Spokojna 451 809,00
47. Droga Cekcyn-Kruszka 161 440,00
48. Ulice z infrastrukturą na osiedlu Dębowiec 2 261 680,00
49. ul. Mokra ze schodami 36 022,00
50. Oświetlenie uliczne (Cekcynek) 170 758,00
51. Dom Strażaka 323 457,00
52. Budynek gospodarczy przy Domu Strażaka 28 611,00
53. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00
54. Boiska wielofunkcyjne ORLIK 2012 1 177 966,68
55. Ogrodzenie boiska ORLIK 2012 3 226,57
56. Sieć wodociągowa dz. 238/9, 243/6, 1828 14 377,76
57. Sieć kanalizacyjna Dz. 238/9, 243/6, 1828 10 809,12

Gołąbek
58. Oświetlenie uliczne 1 665,00
59. Sieć wodociągowa 9 013,73

Iwiec
60. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 598 730,00
61. Remiza OSP 285 188,18
62. Budynek mieszkalny (biblioteka) 11 256,00
63. Część budynku mieszkalnego (1 mieszkanie) 17 764,00
64. Studnia publiczna 800,00
65. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 726 865,00
66. Oświetlenie uliczne 22 978,00
67. Oczyszczalnia ścieków 1 694,00
68. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 306 371,43

Krzywogoniec
69. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 329 165,00
70. Budynek mieszkalny (świetlica) 3 895,00
71. Budynek komunalny (szkoła) 3 895,00
72. Garaż blaszany 1 064,00
73. Ogrodzenie 3 633,00
74. Nawierzchnie 506,00
75. Studnia kopana 1 460,00
76. Remiza OSP 3 290,00
77. Studnia publiczna 800,00
78. Boisko do piłki koszykowej i siatkówki plażowej 36 180,00
79. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00

Lisiny
80. Mechaniczny punkt poboru wody 12 300,00

Ludwichowo
81. Budynek świetlicy 14 784,00
82. Studnia publiczna 800,00

Małe Gacno
83. Studnia wiercona 6 243,00
84. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 267 345,00
85. Droga gminna 15 606,00
86. Budynek wielofunkcyjny (świetlica) 68 971,00
87. Remiza OSP 3 294,00
88. Zbiornik ppoż. 822,00
89. Chodnik i plac 54 016,00

Mikołajskie
90. Zbiornik ppoż. 822,00

Nowy Sumin
91. Budynek wielofunkcyjny 93 206,00
92. Mechaniczny punkt poboru wody 22 202,00
93. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 43 495,00
94. Kocioł stalowy (w budynku wielofunkcyjnym) 5 002,00
95. Budynek mieszkalny 34 790,00
96. Budynek gospodarczy 10 153,00
97. Szambo 12 987,00
98. Ogrodzenie 2 836,00
99. Studnia wiercona 4 459,00
100. Chodnik i plac 46 904,00

Okiersk
101. Budynek mieszkalny 128 343,00
102. Budynek gospodarczy 14 795,00
103. Budynek gospodarczy 2 002,00
104. Szambo 4 959,00
105. Ogrodzenie 4 922,00
106. Studnia wiercona 3 344,00

Ostrowo
107. Budynek mieszkalny (świetlica) 44 687,00
108. Budynek gospodarczy (świetlica) 6 552,00
109. Budynek gospodarczy (świetlica) 2 011,00
110. Studnia wiercona (świetlica) 6 465,00
111. Ogrodzenie (świetlica) 2 150,00
112. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 1 043 137,00
113. Remiza OSP 3 294,00
114. Zbiornik ppoż. 822,00
115. Studnia publiczna 800,00
116. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 163 661,00
117. Boisko do piłki nożnej 44 843,00
118. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00

Stary Sumin
119. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne 6 396,46

Trzebciny
120. Studnia publiczna 800,00
121. Studnia wiercona 4 407,00
122. Ogrodzenie siatkowe 2 221,00
123. Budynek (świetlica) 119 708,40
124. Budynek gospodarczy 10 549,00
125. Szambo 4 959,00

Wielkie Budziska
126. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 171 318,00
127. Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody (ASUW) 758 725,00
128. Budynek wielofunkcyjny (komunalny) – świetlica 52 574,36
129. Budynek gospodarczy 14 769,00
130. Szambo 3 070,00
131. Studnia kopana z pompą 1 460,00
132. Ogrodzenie 2 503,00
133. Remiza OSP 3 330,00
134. Studnia publiczna 800,00
135. Zbiornik ppoż. 822,00
136. Studnia wiercona (153m) 99 999,00
137. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00

Wielkie Gacno
138. Zbiornik ppoż. 822,00
139. Studnia publiczna 800,00

Wierzchucin
140. Oświetlenie uliczne 30 416,00
141. Biologiczna oczyszczalnia ścieków 27 186,00

Wysoka
142. Zbiornik ppoż. 5 566,00
143. Mechaniczny punkt poboru wody 4 684,00
144. Studnie bite (2 szt.) 2 285,00
145. Studnia publiczna 800,00
146. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 180 245,00
147. Boisko do piłki siatkowej i koszykowej 38 646,00
148. Płyta do występów 63 919,00

Zalesie
149. Remiza OSP 3 290,00
150. Studnia publiczna 800,00
151. Boisko do gry w siatkówkę i plac utwardzony do występów 35 213,00
152. Przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową (dz. nr 181) 4 181,75

Zamarte
153. Budynek mieszkalny 7 816,00
154. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 290 890,00

Zdroje
155. Dom Strażaka 203 880,72
156. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 386 654,00
157. Zbiornik ppoż. 1 643,00

Zielonka
158. Budynek wielofunkcyjny 295 470,50
159. Mechaniczny punkt poboru wody oraz studnia publiczna 2 387,00
160. Zbiornik ppoż. 822,00
161. Droga Zielonka – Wierzchucin 2 379 209,66
162. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 460 726,00
163. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00164. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Cekcyn, Ostrowo, 4 602 425,00

Iwiec, Wysoka, Krzywogoniec, Okoninek, w.Budziska, M.Gacno
165. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Stary i Nowy 2 598 549,00

Sumin, Cekcynek i część Ostrowa
166. Sieć wodociagowa Mikołajskie, Wielkie Gacno 573 538,00
167. Oświetlenie uliczne – Cekcyn – osiedle Dębowiec i Zdroje 66 225,55
168. Sieć wodociągowa m. Kruszka oraz sieć wodociągowa

i kanalizacyjna w m. Wielkie Budziska 128 030,31
169. Sieć wodociągowa dla m. Stary Sumin, Zalesie, Łosiny, K.Błota 1 034 700,00
170. Sieć kanalizacyjna dla m. Cekcyn, Dębowiec, Zielonka, Brzozie,

Nowy Sumin 87 771,91Razem 35 787 994,64Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł


wg ksiąg inwent.

Brzozie
1. Świetlica 20 523,00
2. Budynek gospodarczy 14 769,00
3. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00
4. Nawierzchnie, chodniki 469,00
5. Studnia kopana z pompą 3 327,00
6. Ogrodzenie 3 060,00
7. Zlewnia mleka 11 167,00
8. Remiza OSP 3 294,00
9. Zbiornik ppoż. 1 643,00
10. Szambo 5 197,00
11. Droga gminna 2 108 272,00
12. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 426 993,00

Cekcyn
13. Budynek Urzędu Gminy 1 165 129,00
14. Budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy 27 869,00
15. Budynek przedszkola 127 733,00
16. Nawierzchnie (przedszkole) 750,00
17. Ogrodzenie (przedszkole) 1 596,00
18. Studnia wiercona (przedszkole) 5 573,00
19. Kotły wodne (przedszkole) 3 235,00
20. Przystanek autobusowy (ul. Parkowa) 6 439,00
21. Przystanki autobusowe (ul. Dworcowa) 5 535,00
22. Hangar i pomosty na kapielisku 23 550,00
23. Hydrofornia 101 742,00
24. Studnie publiczne 1 600,00
25. Studnie głębinowe na ujęciu wodociągowym 14 320,00
26. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 568 145,00
27. Przepompownia ścieków 783 126,00
28. Studnie publiczne (Cekcynek) 1 600,00
29. Wiata metalowa (baza Cekcynek) 3 047,00
30. Zbiornik ziemny na smołę wraz z ogrodzeniem (Cekcynek) 2 257,00
31. Studnia głębinowa (Cekcynek) 20 957,00
32. Budynek zaplecza socjalnego (punkt zlewny ścieków) 9 594,00
33. Studnia głębinowa (168m) 71 813,00
34. Droga dojazdowa do punktu zlewnego 56 380,00
35. Ogrodzenie Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 8 483,00
36. Kolektor ściekowy 960 836,00
37. Kocioł centralnego ogrzewania - SPZOZ 18 725,00
38. Budynek komunalny SPZOZ z apteką 166 268,00
39. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - I etap 1 153 430,00
40. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - II etap 1 330 601,00
41. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - III etap 2 095 579,00
42. Wolnostojący pawilon sportowy (szatnia) 69 146,00
43. Centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy 8 000,00
44. Sieć teleinformatyczna z urządzeniami 303 578,55
45. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy bud. kom. SPZOZ 12 746,00
46. Ciągi pieszo-jezdne ul. Sportowa i ul. Spokojna 451 809,00
47. Droga Cekcyn-Kruszka 161 440,00
48. Ulice z infrastrukturą na osiedlu Dębowiec 2 261 680,00
49. ul. Mokra ze schodami 36 022,00
50. Oświetlenie uliczne (Cekcynek) 170 758,00
51. Dom Strażaka 323 457,00
52. Budynek gospodarczy przy Domu Strażaka 28 611,00
53. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00
54. Boiska wielofunkcyjne ORLIK 2012 1 177 966,68
55. Ogrodzenie boiska ORLIK 2012 3 226,57
56. Sieć wodociągowa dz. 238/9, 243/6, 1828 14 377,76
57. Sieć kanalizacyjna Dz. 238/9, 243/6, 1828 10 809,12

Gołąbek
58. Oświetlenie uliczne 1 665,00
59. Sieć wodociągowa 9 013,73

Iwiec
60. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 598 730,00
61. Remiza OSP 285 188,18
62. Budynek mieszkalny (biblioteka) 11 256,00
63. Część budynku mieszkalnego (1 mieszkanie) 17 764,00
64. Studnia publiczna 800,00
65. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 726 865,00
66. Oświetlenie uliczne 22 978,00
67. Oczyszczalnia ścieków 1 694,00
68. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 306 371,43

Krzywogoniec
69. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 329 165,00
70. Budynek mieszkalny (świetlica) 3 895,00
71. Budynek komunalny (szkoła) 3 895,00
72. Garaż blaszany 1 064,00
73. Ogrodzenie 3 633,00
74. Nawierzchnie 506,00
75. Studnia kopana 1 460,00
76. Remiza OSP 3 290,00
77. Studnia publiczna 800,00
78. Boisko do piłki koszykowej i siatkówki plażowej 36 180,00
79. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00

Lisiny
80. Mechaniczny punkt poboru wody 12 300,00

Ludwichowo
81. Budynek świetlicy 14 784,00
82. Studnia publiczna 800,00

Małe Gacno
83. Studnia wiercona 6 243,00
84. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 267 345,00
85. Droga gminna 15 606,00
86. Budynek wielofunkcyjny (świetlica) 68 971,00
87. Remiza OSP 3 294,00
88. Zbiornik ppoż. 822,00
89. Chodnik i plac 54 016,00

Mikołajskie
90. Zbiornik ppoż. 822,00

Nowy Sumin
91. Budynek wielofunkcyjny 93 206,00
92. Mechaniczny punkt poboru wody 22 202,00
93. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 43 495,00
94. Kocioł stalowy (w budynku wielofunkcyjnym) 5 002,00
95. Budynek mieszkalny 34 790,00
96. Budynek gospodarczy 10 153,00
97. Szambo 12 987,00
98. Ogrodzenie 2 836,00
99. Studnia wiercona 4 459,00
100. Chodnik i plac 46 904,00

Okiersk
101. Budynek mieszkalny 128 343,00
102. Budynek gospodarczy 14 795,00
103. Budynek gospodarczy 2 002,00
104. Szambo 4 959,00
105. Ogrodzenie 4 922,00
106. Studnia wiercona 3 344,00

Ostrowo
107. Budynek mieszkalny (świetlica) 44 687,00
108. Budynek gospodarczy (świetlica) 6 552,00
109. Budynek gospodarczy (świetlica) 2 011,00
110. Studnia wiercona (świetlica) 6 465,00
111. Ogrodzenie (świetlica) 2 150,00
112. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 1 043 137,00
113. Remiza OSP 3 294,00
114. Zbiornik ppoż. 822,00
115. Studnia publiczna 800,00
116. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 163 661,00
117. Boisko do piłki nożnej 44 843,00
118. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00

Stary Sumin
119. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne 6 396,46

Trzebciny
120. Studnia publiczna 800,00
121. Studnia wiercona 4 407,00
122. Ogrodzenie siatkowe 2 221,00
123. Budynek (świetlica) 119 708,40
124. Budynek gospodarczy 10 549,00
125. Szambo 4 959,00

Wielkie Budziska
126. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 171 318,00
127. Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody (ASUW) 758 725,00
128. Budynek wielofunkcyjny (komunalny) – świetlica 52 574,36
129. Budynek gospodarczy 14 769,00
130. Szambo 3 070,00
131. Studnia kopana z pompą 1 460,00
132. Ogrodzenie 2 503,00
133. Remiza OSP 3 330,00
134. Studnia publiczna 800,00
135. Zbiornik ppoż. 822,00
136. Studnia wiercona (153m) 99 999,00
137. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00

Wielkie Gacno
138. Zbiornik ppoż. 822,00
139. Studnia publiczna 800,00

Wierzchucin
140. Oświetlenie uliczne 30 416,00
141. Biologiczna oczyszczalnia ścieków 27 186,00

Wysoka
142. Zbiornik ppoż. 5 566,00
143. Mechaniczny punkt poboru wody 4 684,00
144. Studnie bite (2 szt.) 2 285,00
145. Studnia publiczna 800,00
146. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 180 245,00
147. Boisko do piłki siatkowej i koszykowej 38 646,00
148. Płyta do występów 63 919,00

Zalesie
149. Remiza OSP 3 290,00
150. Studnia publiczna 800,00
151. Boisko do gry w siatkówkę i plac utwardzony do występów 35 213,00
152. Przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową (dz. nr 181) 4 181,75

Zamarte
153. Budynek mieszkalny 7 816,00
154. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 290 890,00

Zdroje
155. Dom Strażaka 203 880,72
156. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 386 654,00
157. Zbiornik ppoż. 1 643,00

Zielonka
158. Budynek wielofunkcyjny 295 470,50
159. Mechaniczny punkt poboru wody oraz studnia publiczna 2 387,00
160. Zbiornik ppoż. 822,00
161. Droga Zielonka – Wierzchucin 2 379 209,66
162. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 460 726,00
163. Wyposażenie placu zabaw 12 950,00164. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Cekcyn, Ostrowo, 4 602 425,00

Iwiec, Wysoka, Krzywogoniec, Okoninek, w.Budziska, M.Gacno
165. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Stary i Nowy 2 598 549,00

Sumin, Cekcynek i część Ostrowa
166. Sieć wodociagowa Mikołajskie, Wielkie Gacno 573 538,00
167. Oświetlenie uliczne – Cekcyn – osiedle Dębowiec i Zdroje 66 225,55
168. Sieć wodociągowa m. Kruszka oraz sieć wodociągowa

i kanalizacyjna w m. Wielkie Budziska 128 030,31
169. Sieć wodociągowa dla m. Stary Sumin, Zalesie, Łosiny, K.Błota 1 034 700,00
170. Sieć kanalizacyjna dla m. Cekcyn, Dębowiec, Zielonka, Brzozie,

Nowy Sumin 87 771,91Razem 35 787 994,64 


Liczba odwiedzin : 1103
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzedu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2007-10-24 08:47:00
Czas publikacji: 2007-10-24 08:47:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak