Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Huta

2018-10-25 00:22:29
Obwiesczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie na realizację inwestycji drogowej Małe Gacno - Zielonka

2018-08-30 08:24:22
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-06-27 12:37:01
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu drogi Wysoka-Mukrz

2018-05-25 12:41:26
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn

2018-02-15 07:51:40
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielkie Budziska

2017-10-05 00:59:42
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta”

2017-08-22 11:35:03
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn

2017-06-08 00:13:42
Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cekcynek, do publicznego wglądu

2016-10-13 04:29:24
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2016-10-13 01:29:21