Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Huta

2018-10-25 00:22:29
Ogłoszenie

2018-02-15 07:50:07
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2016-10-13 00:05:20
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn, obręb geodezyjny Cekcyn.

2016-06-16 00:24:09
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcynek

2016-01-28 01:57:05