Ogłoszenie Wójta Gminy Cekcyn o naborze członków do Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Cekcyn w 2019 roku. 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Cekcyn zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych.

Do zadań komisji konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji. Spośród wskazanych kandydatów do pracy w komisji wybrane zostaną 2 osoby. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub zgłoszenie jednego kandydata, skład Komisji Konkursowej uzupełnia Wójt Gminy.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.
Zgłoszenia prosimy składać na formularzu zgłoszeniowym.

 

Załączniki

ogłoszenie.PDF

Data: 2019-01-08 14:32:01 Rozmiar: 1.11M Format: .PDF Pobierz

formularz zgłoszeniowy.doc

Data: 2019-01-08 14:32:01 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Wilkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Wilkiewicz
Czas wytworzenia: 2019-01-08 14:32:00
Czas publikacji: 2019-01-08 14:32:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak