Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku 

 

 

Zarządzenie nr 84/2018

 

Liczba odwiedzin : 5
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Emmert
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Emmert
Czas wytworzenia: 2019-01-08 13:01:08
Czas publikacji: 2019-01-08 13:01:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak