Ogłoszenie Wójta Gminy Cekcyn o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. Turystyki i krajoznawstwa.

Termin składania ofert do 21 stycznia 2019 roku do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn lub osobiście do Urzędu Gminy, pokój nr 24- Sekretariat, II piętro.

 

Załączniki

Zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn.PDF

Data: 2018-12-27 12:57:12 Rozmiar: 263.88k Format: .PDF Pobierz

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.PDF

Data: 2018-12-27 12:57:12 Rozmiar: 1.9M Format: .PDF Pobierz

wzór oferty.doc

Data: 2018-12-27 12:57:12 Rozmiar: 210k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Wilkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Wilkiewicz
Czas wytworzenia: 2018-12-27 12:57:11
Czas publikacji: 2018-12-27 12:57:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak