Szczególne osiągnięcia Gminy Cekcyn w ostatnich latach 

 

 

2015r. – dyplom w uznaniu zasług dla samorządu terytorialnego oraz odznaka honorowa przyznana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dla Wójta Gminy Cekcyn – Jacka Brygmana

2015r. – 12 miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii gmin wiejskich

2014r. – 10 miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii gmin wiejskich

2013r. - 19 miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii gmin wiejskich

2012r. - wyróżnienie dla Gminy Cekcyn w Rankingu „Perły samorządu” organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”

2012r. – I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Przyjazna wieś”, w kategorii infrastruktura techniczna /budowa amfiteatru nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim- w ramach "Labiryntów Natury"/, konkurs organizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

2012r. – Certyfikat „Gmina przyjazna rowerzystom” przyznany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

2012r. – nominacja do konkursu Pary Prezydenckiej - „Dobry Klimat dla Rodziny”, za edukację elementarną najmłodszych dzieci prowadzonej w świetlicach wiejskich przy współpracy z NGO

2012r. – zakwalifikowanie naszej gminy do 10 samorzadów województwa kujawsko-pomorskiego, w których obserwuje się najszybszy rozwój przez dziennik "Puls Biznesu"

2012r. - 41 miejsce (na 1500 gmin) w rankingu dziennika "Rzeczpospolita" w kategorii gmin wiejskich

2012r. – wyróżnienie "Samorządowy Menedżer Regionu" dla Wójta Gminy Cekcyn -Jacka Brygmana w rankingu "Filary Polskiej Gospodarki" przez "Puls Biznesu"

2011r. – III miejsce w kategorii gmin wiejskich w rankingu „Rzeczpospolitej” - „ Innowacyjny samorząd”

2010r. – 11 miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”

2010r. – otrzymanie certyfikatu CAF – zarządzania w administracji

2005r. – wyróżnienie wojewody kujawsko-pomorskiego za wdrażanie funduszu SAPARD

2004r. – zakwalifikowanie się gminy do programu „e-VITA”, pozyskano sprzęt i środki finansowe w kwocie ponad 300.000 zł – program realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi

2004r. – 47 miejsce w „Złotej Setce” samorządów, które najwięcej inwestują w przeliczeniu na jednego mieszkańca (na 2.500 gmin w Polsce)

2003r. – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Ochrona środowiska w gminach” - nagroda 200.000 zł, konkurs przeprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2003r. – I miejsce w konkursie pt. „Ochrona środowiska w gminach woj. kujawsko-pomorskiego” - nagroda 250.000 zł, konkurs przeprowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

Liczba odwiedzin : 452
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Gackowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2016-03-31 15:17:07
Czas publikacji: 2016-03-31 15:24:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak