Informacje podstawowe 

 
 
Urząd Gminy

   Urząd Gminy w Cekcynie
   ul. Szkolna 2
   89-511 Cekcyn

   tel. 52 33 47 550
   fax.
52 33 47 580
   e-mail: gmina@cekcyn.pl
   serwis gminny: www.cekcyn.pl
   kod terytorialny: 0416012

    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  link


NIP, REGON:                                                                     GODZINY URZĘDOWANIA:

Gmina Cekcyn
Regon 092351104
NIP 561-14-96-808
(dla celów związanych z podatkiem
od towarów i usług - VAT)

Urząd Gminy Cekcyn
Regon 000531571
NIP 561-10-52-075
(dla celów związanych z podatkiem
dochodowym od osób fizycznych - PIT)

 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek

 

 

 

 

 

7.30-15.30
7.30-17.00
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-14.00

 

 

 

 

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

Gminy Cekcyn w Banku Spółdzielczym w Koronowie Oddział Cekcyn, na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:

  1. podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) i innych opłat (zaświadczenia, za zajęcie pasa drogowego, czynsze, dzierżawy, koncesje, wieczyste użytkowanie gruntów, za udostępnianie danych osobowych)- na rachunek 74 8144 0005 2007 0070 0245 0010
  2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. opłaty skarbowej - na rachunek 74 8144 0005 2007 0070 0245 0010
  4. dotacje, subwencje - na rachunek 26 8144 0005 2007 0070 0245 0001

W przypadku przelewów zagranicznych należy uwzględnić IBAN, czyli numer rachunku bankowego poprzedzić symbolem PL, a także SWIFT (BIC): GBWCPLPPPL
- GBWCPLPPPL 74 8144 0005 2007 0070 0245 0010

 
Liczba odwiedzin : 195447
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Grzona
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2016-01-22 08:44:48
Czas publikacji: 2018-05-09 09:12:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak